Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
III edycja konkursu "obiektywnie śląskie"
Autor Wiadomość
Franco Zarrazzo 
Per astra ad anthropologiae


Wiek: 52
Dołączył: 26 Mar 2006

UP 1050 / UP 1969


Skąd: Ciemnogród

Ostrzeżeń:
 1/4/6
Wysłany: 2012-07-06, 12:26   III edycja konkursu "obiektywnie śląskie"


Rusza III edycja konkursu!


2 lipca 2012r. rusza już po raz trzeci konkurs „obiektywnie śląskie”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Śląsk - moje miejsce”, który możecie zaprezentować w formie: fotoreportażu- w czterech kategoriach tematycznych (Człowiek, Tajemnica, Radość, Metamorfoza) oraz filmu- który jest nowością tegorocznej edycji! Najlepsze prace wybiorą: Magdalena Łazarkiewicz, Lech Majewski, Marcin Meller oraz Jacek Joostberens. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Konkurs na fotoreportaż i film o Śląsku, Edycja 2012

„Śląsk - moje miejsce”


Obiektywnie śląskie ma w tym roku już swoją III edycję. Celem konkursu jest ukazanie w obiektywie, w ciekawy i oryginalny sposób, śląskiej kultury, tradycji, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla województwa śląskiego.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Śląsk -moje miejsce”, który chcielibyśmy by uczestnicy zaprezentowali w dwóch odsłonach:FOTOREPORTAŻU: w następujących czterech kategoriach tematycznych: Człowiek, Tajemnica, Radość, Metamorfoza oraz

FILMU, który jest nowością tegorocznej edycji- maksymalnie 2 minutowego, rozumianego jako twórcze wariacje nt .„Śląsk- moje miejsce”

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.Regulamin konkursu „Obiektywnie śląskie”I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Projekt Śląsk”, mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 10/37, tel.: 32 353 80 43, faks.: 32 202 51 25.

2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu:

◦ Anny Kokolus: kokolus@projektslask.pl, tel. 32 353 80 43

II. Cel konkursu

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Śląsk- moje miejsce”.

- miejsce, z którym związane jest czyjaś/ nasza historia, przeżycia, doświadczenia

- miejsce rozumiane nie tylko w kategoriach administracyjnych, ale przestrzeń, do której przynależymy i z którą czujemy więź.

- miejsce, mające swoją historię, tradycję, tożsamość

Motyw przewodni uczestnicy mogą zaprezentować w dwóch formach:

I. Fotoreportażu w następujących kategoriach tematycznych

CZŁOWIEK: od narodzin aż po grób, prezentacja relacji międzyludzkich, przeżyć oraz pragnień

TAJEMNICA: magiczne województwo śląskie i jego miejsca: nieodgadnione, niepoznane; tajemnice skrywane na rodzinnych strychach, w rodzinnych albumach

RADOŚĆ: szczęście, zabawa- odzwierciedlająca się również w folklorze, przyrodzie itp.

METAMORFOZA: zmiana i jej konsekwencje, zmiana jako przejście, jako zmiana stanu

lub/i

II. Filmu:(nowość tegorocznej edycji!), max 2 minutowego, realizowanego kamerą profesjonalną, amatorską lub komórką, rozumianego jako twórcze wariacje nt .„Śląsk- moje miejsce”

***

Zależy nam na prezentacji całego województwa śląskiego poczynając od Beskidów poprzez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Zagłębie aż po Częstochowę.

Liczymy na to, że każdy uczestników zaprezentuje nam swoją, oryginalną i nietuzinkową wizję Śląska.

II. Warunki dotyczące uczestnictwa

1. Rejestracja i logowanie na stronie internetowej konkursu

Do zamieszczenia jakichkolwiek prac na stronie internetowej konkursu wymagana jest rejestracja i zalogowanie do utworzonego konto.
Jeżeli uczestnik posiada już konto z poprzednich edycji to nie jest wymagana ponowna rejestracja.

2. Technika tworzenia i sposób zamieszczania prac na łamach internetowej strony konkursowej obiektywnieslaskie.pl:

a) FOTOREPORTAŻE:

Prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu.
Fotografie —wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii — mogą być wykonane dowolnym aparatem.
Zdjęcie musi mieć minimalną szerokość 700 pikseli. Maksymalna szerokość zdjęcia to 1280 pikseli. Należy posiadać też duży format zdjęcia (minimum 5 megapikseli) do późniejszego dosłania organizatorom w przypadku zwycięstwa w konkursie.
Należy zamieścić fotoreportaż na stronie internetowej konkursu.
Fotoreportaż należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj fotoreportaż” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
Fotoreportaże muszą zawierać tytuł oraz krótki opis.
Można dodać więcej niż jeden fotoreportaż.
Fotoreportaże muszą zawierać tytuł oraz krótki opis. Istnieje możliwość dołączenia opisu do każdego ze zdjęć.b) FILMY

Film może być maksymalnie 2 minutowy.
Powinien być realizowany kamerą profesjonalną, amatorską lub komórką.
Film należy zamieścić w serwisie YouTube, w tym celu należy sobie założyć konto w serwisie YouTube (jeśli ktoś go nie posiada)
Po zamieszczeniu filmu w serwisie YouTube, należy zamieścić wideo na stronie internetowej konkursu.
Film wideo należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj wideo” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
Filmy konkursowe muszą zawierać tytuł oraz krótki opis.
Można dodać więcej niż jeden film wideo.

3. Kryteria oceny, jury i nagrody:

Skład jury konkursu: Magdalena Łazarkiewicz (reżyser i scenarzystka), Lech Majewski (reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz), Marcin Meller (dziennikarz i publicysta, historyk)oraz Jacek Joostberens (grafik, doktor sztuki, adiunkt w katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej)
Zostanie wyłonionych po 3 zwycięzców w każdej kategorii tematycznej fotoreportażu (Człowiek, Tajemnica, Radość, Metamorfoza= 12 laureatów) oraz 3 zwycięzców w kategorii film
Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez zdjęcia oraz filmy warunków technicznych i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione powyżej.
Pozostałe kryteria to odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł oraz wyraz artystyczny fotografii oraz filmu.
Ponadto zostanie przyznana nagroda internautów, —w głosowaniu internetowym, które odbywać się będzie na stronie konkursu obiektywnieslaskie.pl. Autorzy: zdjęcia oraz filmu, które otrzymają największą liczbę kliknięć, otrzymają nagrodą publicznością, którą jest wycieczka do Brukseli

4. Prawa do pracy

Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia lub realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii oraz filmu każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć organizatorowi w celu ich oceny przez Jury zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Dyskwalifikacja uczestnika:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu i usunięcia go z listy rankingowej w przypadku:

złamania regulaminu
niesamodzielnej pracy (plagiat)
zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem
podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

IV. Terminy i nagrody

Rozpoczęcie konkursu: 2.07.2012
Termin nadsyłania prac: 17.09.2012 (ostateczny termin wpłynięcia pracy)
Rozstrzygnięcie konkursu:20.10.2012 (choć organizatorzy dopuszczają możliwość przesunięcia terminu)NAGRODY:

wycieczki do Brukseli ufundowane przez patrona honorowego konkursu posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego (17 wycieczek)
weekend dla 2 osób w jednej z leśniczówek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ( w nadleśnictwach: Koszęcin, Andrychów, Złoty Potok, Olkusz oraz Koniecpol ) wraz z wyżywieniem w formie obiadu (dla 5 laureatów konkursu)- ufundowane przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach
czytnik firmy Amazon Kindle ufundowany przez firmę Future Processing
statyw firmy Manfrotto 055XPROB ufundowany przez firmę FOTO7
1x roczna i 2x półroczne prenumeraty miesięcznika o fotografii „FOTO” ufundowane przez firmę FOTO
pamiątkowe zdjęcia fotoreportaży wraz z oprawą dla zdobywców pierwszego miejsca w czterech kategoriach tematycznych (w formacie 50x70) ufundowane przez firmę Fotonet.
prezentacja najlepszych prac III edycji w formie wystawy, która zostanie zaprezentowana podczas finału III edycji

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

· Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

· Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

· Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu.
Z powyższych względów organizator zaleca potencjalnym uczestnikom sprawdzenia informacji o konkursie. Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzygają organizatorzy i są one ostateczne.

· Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.

· Organizator nie weźmie udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi
ani wynikami konkursu.

· Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.obiektywnieslaskie.pl

· Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii/ lub/ i zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.

· Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec uczestników.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

· Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń
z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

· Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

· Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.

· W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.[b]

Więcej na: http://obiektywnieslaskie...edycja-konkursu

obiektywnieslaskie_III_edycja_final_version.jpg
Plik ściągnięto 74 raz(y) 299,39 KB

0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: Brak tagów.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 21
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu