Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Wspólnoty mieszkaniowe a dofinansowanie z UE
Autor Wiadomość
BeZet Wiek: 46
Dołączyła: 14 Mar 2007

UP 0 / UP 0


Skąd: pewnie, że Brzeg

Wysłany: 2007-07-11, 10:17   Wspólnoty mieszkaniowe a dofinansowanie z UE

Pozwoliłam sobie przenieść dyskusję na temat powyższy z uwagi na jego odrębność od tematu "Trawniki i pasy zieleni w mieście"

Roztropek napisał/a:

Ze środków Unii były (bo nie wiem czy są) pieniądze na remont elewacji całych kwartałów miasta. Tylko należało zrobić wniosek w odpowiednim czasie. Niestety pojedyncza wspólnota nie była uprawniona do składania takich wniosków.
Po trzecie miasto powinno coś dołożyć wspólnotom do elewacji, lub przynajmniej pomóc na etapie wykonania projektów elewacji. Ideałem byłoby wykonanie projektu dla kilku budynków przy jednej ulicy. Wydaje się niezbędny koordynator na szczeblu miejskim wyłącznie zajmujący się elewacjami od projektowania, przez uzgodnienia, wykonawstwo itp.


Otóż to Panie Roztropku.
Głoszenie nieprawdziwych poglądów, stawianie zarzutów oraz szukanie winnego - to jak widać, sprawia Panu sporą frajdę.
Jednakże, chcąc nie chcąc - muszę zaprzeczyć Pańskiej powyższej teorii, gdyż fakty są zgoła inne.
A mianowicie:

Nieprawdziwe jest stwierdzenie
, że pojedyncza wspólnota mieszkaniowa nie mogła złożyć wniosku o wsparcie ze środków UE. Wspólnoty mogły składać samodzielnie wnioski (nawet jedna wspólnota) o wsparcie finansowe UE w ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wspólnoty mieszkaniowe mogły być tzw. Beneficjentem (czyli podmiotem otrzymującym środki) projektów dotyczących cyt. „konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowej, a także dla projektów dotyczących zagospodarowania budynków i przyległego otoczenia zgodnie z celami poddziałania (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy” (str. 162 i 162 Uzupełnienia ZPORR). Wartość dofinansowania UE wynosiła nie mniej niż 50 000 euro przy finansowaniu inwestycji w proporcji: 75% UE, 25% środki własne Beneficjenta. Zatem wartość inwestycji musiała wynosić nieco ponad 66 000 euro.

Drugim potencjalnym podmiotem, który mógł złożyć wniosek jest stowarzyszenie. W sytuacji, kiedy wspólnoty zawiązałyby takowe stowarzyszenie (co było im proponowane) mogłoby ono również złożyć wniosek. Tak więc wspólnoty przynajmniej teoretycznie mogły składać wnioski samodzielnie, mimo że są tzw. „ułomną osobą prawną”.
Na pewno na rzecz wspólnot i za wspólnoty nie mógł składać wniosku Urząd Miasta, ani żadna jego jednostka.

Zresztą, w 2005r. do tego samego działania 3.3 ZPORR miasto złożyło aż 6 wniosków na 32 złożone wnioski na Opolszczyźnie, które pomyślnie przeszły ocenę formalną. Dofinansowanie otrzymało zaledwie 5, ale niestety żaden projekt brzeski. To świadczy o tym jak trudno było uzyskać środki finansowe. Dlatego też można zastanawiać się, na ile złożenie wniosków przez brzeskie wspólnoty miałyby szansę powodzenia. Ale to czyste dywagacje.

Co do wsparcia przez gminę obiektów wpisanych do rejestru zabytków odsyłam do uchwały
Rady Miejskiej z dnia 29 września 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W roku bieżącym przyznano już 4 lub 5 takich dotacji (np. uchwałami http://bip.brzeg.pl/?id=1196). Jest to nowe rozwiązanie, które ma na celu poprawę stanu budynków zabytkowych. Możliwość wsparcia (nawet do 100%!) tego typu zadań przez samorządy daje art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W Brzegu to rozwiązanie zostało wprowadzone.

Ostatnia kwestia dotyczy nowego okresu programowania. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 istnieje możliwość występowania przez wspólnoty z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w ramach działania 6.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Wspólnoty są uprawnionym beneficjentem, przy czym działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe odnosić się będą tylko do projektów dot. zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków (str. 113 dokumentu pn. Szczegółowy Opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013). Minimalna kwota dofinansowania 50 tys euro, natomiast udział środków UE do 85%.
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2007-07-11, 16:13   

Ja niestety wiem co piszę. Podała pani zestaw przepisów, z których nic nie wynika. Tu jest cytat
Cytat:
W pierwszej części artykułu ("WM" nr 6/2004) przedstawiliśmy źródła dotacji unijnych dla wspólnot oraz priorytetowe działania, na których realizację można uzyskać dotację sięgającą nawet 75 proc. wartości inwestycji. Projekt inwestycyjny nie może dotyczyć tylko jednego budynku mieszkalnego (naszej wspólnoty) - rewitalizacja powinna być przeprowadzona na większym obszarze miasta lub dzielnicy i dotyczyć całości infrastruktury. Kanalizacja, naprawa balkonów czy remont elewacji naszego budynku to tylko ułamek większego projektu.
A tu jego źródło TUTAJ Ze źródła wynika, że w planie rewitalizacji miasta powinny być następujące dane, aby wspólnota przyłączyła się do wniosku o dofinansowanie
Cytat:
Budując program rewitalizacji, należy odpowiedzieć na kilka pytań:
• jaki obszar naszego miasta będzie podlegał rewitalizacji?
• jaki jest cel projektu?
• kim będą partnerzy projektu (wspólnoty, inwestorzy prywatni, samorząd terytorialny)?
• jakie zadania będą podejmowane w ramach tego programu?
• w jaki sposób program będzie finansowany (oszacowanie kosztów oraz montaż finansowy)?
• jaki będzie kalendarz projektu (terminy realizacji)?
Proszę wskazać w planie rewitalizacji Brzegu, w którym miejscu występują takie dane dotyczące np. ulic Łokietka i okolicznych?[/quote]
Nic dziwnego, że wnioski nie zostają zatwierdzone. Z Pani wypowiedzi pośrednio wynika, że to wspólnoty mieszkaniowe winne są za taki stan rzeczy.
Proszę, więc w oddzielnym poście przedstawić stanowisko Urzędu Miasta (jeśli jest Pani do tego upoważniona), że to Zarządcy wspólnot mieszkaniowych swoim niewłaściwym działaniem odpowiadają za stan elewacji budynków, którymi zarządzają, ponieważ istnieją liczne możliwości uzyskania dofinansowania, z których nie korzystają.
Niezwłocznie powiadomię o tym fakcie Zarządców Wspólnot (jest ich kilkunastu). Poczekamy na ich reakcję i zaręczam, że odpowiedzi nie będą zbyt przychylne dla osób głoszących takie tezy.
Na przyszłość proszę się nie wypowiadać w tematach, w których ma Pani niepełne wiadomości.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2007-07-11, 17:13, w całości zmieniany 3 razy  
0 UP 0 DOWN
 
BeZet Wiek: 46
Dołączyła: 14 Mar 2007

UP 0 / UP 0


Skąd: pewnie, że Brzeg

Wysłany: 2007-07-12, 15:08   

Roztropek napisał/a:
Ja niestety wiem co piszę. Podała pani zestaw przepisów, z których nic nie wynika.


1. Ten „zestaw przepisów, z których nic nie wynika” to obowiązujące zapisy Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z których wynika jednoznacznie, że wspólnoty mogły być beneficjentem pomocy unijnej, czyli same mogły wystąpić o uzyskanie środków w ramach działania 3.3 ZPORR, o ile ich projekt dotyczył zewnętrznych elementów budynków wpisanych do rejestru zabytków, a wartość dofinansowania czyli 75% była nie mniejsza niż 50 000 euro. Cytowany przez Pana artykuł pochodzi z 2004r., natomiast ja przedstawiłam zapisy aktualnie obowiązujących w tej materii dokumentów http://www.zporr.gov.pl/Dokumenty/ .
Tak więc - ja przedstawiam źródło, a Pan interpretację sprzed 3 lat, którejś z pierwotnych wersji UZPORR.

2. Opisany we Wspólnocie Mieszkaniowej przykład projektu jest ciekawą inicjatywą projektu partnerskiego, w którym liderem jest samorząd, ale w którym ujęte są zarówno interesy wspólnot, jak i samorządów czy instytucji prywatnych. Nie ma to jednak nic wspólnego z sytuacją, w której samorząd składa za i na rzecz wspólnoty/wspólnot wniosek, a potem realizuje i finansuje po kolei wszystkie etapy projektu (dokumentację projektową, studium wykonalności a później realizuje inwestycję). Alternatywnym i skuteczniejszym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się wspieranie przez Miasto rewitalizacji budynków zabytkowych. Jak do tej pory z możliwości tej skorzystało już kilka podmiotów, w tym również i wspólnoty. Ale uchwała, dająca możliwość wspierania rewitalizacji budynków zabytkowych wynika z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który daje takie uprawnienie samorządowi.
Tak więc miasto „dokłada” również wspólnotom, bo jest to rozwiązanie, które już funkcjonuje z dobrym skutkiem.

3. Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych stanowi załącznik do wniosków w tym działaniu, a zatem również wniosków Gminy Miasta Brzeg, które nie zostały wybrane przez Zarząd Województwa. Nie zostały one wybrane nie przez nieprawidłowy Program Rewitalizacji (gdyby Program Rewitalizacji nie spełniał określonych wymogów wówczas wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych), ale ze względu na suwerenną decyzję organu do tego upoważnionego. Polecam lekturę list rankingowych i ostatecznych wyborów dokonywanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, są na stronie www.umwo.opole.pl
Dziwi fakt, jak łatwo feruje Pan wyroki i w sposób jednoznaczny określa, co było powodem nie wybrania wniosków złożonych przez Gminę Miasto Brzeg.

Roztropek napisał/a:
Z Pani wypowiedzi pośrednio wynika, że to wspólnoty mieszkaniowe winne są za taki stan rzeczy.


Trudno komentować Pana wywody dotyczące tego, co miałam na myśli. Przywykłam do tego, że wnioski, które Pan wysnuwa są przejawem daleko idących fantazji, nie mających nic wspólnego z tym, co zostało napisane. To, jak Pan zinterpretował moją wypowiedź, ociera się o absurd. Nigdzie nie napisałam że to wina wspólnot ani że istnieje wiele źródeł dofinansowania. Pańskie dywagacje są najzwyklejszymi w świecie nielojalnymi fortelami erystycznymi, których nie godzi się używać w dyskusji.

Nielojalne fortele erystyczne
- przekręcenie tezy przeciwnika w taki sposób, aby dyskutant myślał, ze tę tezę tyko powtarza
- wyciąganie nieuzasadnionym wniosków z wypowiedzi przeciwnika
lżenie przeciwnika, tak by słuchaczom wmówić, że twierdzenia przeciwnika są fałszywe ponieważ jest on głupi i podłym człowiekiem, jest to tzw. argumentowanie:
-„argumentum ad personam” dopuszczalne jest między ludźmi kulturalnymi
-„argumentum ad populum”, czyli uciekanie się do argumentów nierzeczowych, ale rozbudzających podniecenie uczuciowe u słuchaczy nie znających się na rzeczy
- „argumentum ad vanitatem”, czyli pochlebstwo, np. w stosunku do grupy docelowej
-„argumentum ad misericordiam”, czyli odwołanie się do grupy docelowej w sposób oczekujący litości
- zasłanianie się autorytetami tzn. opinią ludzi, którzy uchodzą za znawców zagadnienia. Nielojalne jest powoływanie się na autorytety, których przeciwnik w danej dziedzinie nie uznaje jest niecelowe.

Roztropek napisał/a:
Na przyszłość proszę się nie wypowiadać w tematach, w których ma Pani niepełne wiadomości.


Nawiązując jeszcze do Pańskiej niezbyt pochlebnej (to dość delikatnie powiedziane) wypowiedzi na mój temat, pozwolę sobie pominąć ów niewybredny komentarz, zaznaczając jedynie, że osobiście nie znam osoby, która zna się na wszystkim doskonale. Nawet Pan, panie Roztropku nie jest specjalistą we wszystkim.
Ponadto, ja nie udzielam odpowiedzi na pytania w dziale UM na zasadzie, co mi się wydaje, tylko zbieram rzetelne informacje u kompetentnych w danej dziedzinie osób pracujących w UM, aby tu - na zadane przez internautów pytania – odpowiedzieć.
Proszę zatem powstrzymać się od oceny mojej wiedzy na różne tematy, o których tu mowa, a zadać po prostu konkretne i rzeczowe pytania.
Lub – może z pożytkiem dla wszystkich podpowiedzieć, co można by zrobić, żeby nam wszystkim, mieszkańcom żyło się lepiej w Brzegu?
Liczę, że mimo wszystko, Panu również leży na sercu dobro miasta, a nie chęć udowodnienia mi za wszelką cenę, że jestem od Pana głupsza i że niewiele wiem.
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2007-07-12, 16:42   

Cytat:
Nielojalne fortele erystyczne
- przekręcenie tezy przeciwnika w taki sposób, aby dyskutant myślał, ze tę tezę tyko powtarza
- wyciąganie nieuzasadnionym wniosków z wypowiedzi przeciwnika
lżenie przeciwnika, tak by słuchaczom wmówić, że twierdzenia przeciwnika są fałszywe ponieważ jest on głupi i podłym człowiekiem, jest to tzw. argumentowanie:
-„argumentum ad personam” dopuszczalne jest między ludźmi kulturalnymi
-„argumentum ad populum”, czyli uciekanie się do argumentów nierzeczowych, ale rozbudzających podniecenie uczuciowe u słuchaczy nie znających się na rzeczy
- „argumentum ad vanitatem”, czyli pochlebstwo, np. w stosunku do grupy docelowej
-„argumentum ad misericordiam”, czyli odwołanie się do grupy docelowej w sposób oczekujący litości
- zasłanianie się autorytetami tzn. opinią ludzi, którzy uchodzą za znawców zagadnienia. Nielojalne jest powoływanie się na autorytety, których przeciwnik w danej dziedzinie nie uznaje jest niecelowe.
To ja w tych kilku zdaniach popełniłem te wszystkie niegodziwości? Z ostatniego zdania w cytacie wynika, że dla Pani Zarządcy nieruchomości nie są autorytetami w sprawie możliwości pozyskiwania środków na remont zarządzanych nieruchomości. To może wskaże Pani swoje autorytety w tym zakresie. Chętnie skorzystam z ich usług. Czy to z mojej strony jest następny fortel erystyczny? Bo już sam się pogubiłem. Aha, a czy używanie tych forteli jest może karalne?

Typowy przerost formy nad treścią. Z treści wynika tyle, że jeśli budynek nie jest zaliczony do zabytkowego to wspólnota może sobie wziąć jedynie kredyt z banku. Wróciliśmy więc do początku tematu, czyli do stwierdzenia, że wspólnota mieszkaniowa może liczyć tylko na siebie, co była Pani łaskawa potwierdzić swoimi wywodami. A to cytat z planu rewitalizacji
Cytat:
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w wspólnotach mieszkaniowych realizowana przy współudziale Gminy Miasto Brzeg w latach 2005-2007 Gmina Miasto Brzeg 1.000,-
1000x1000=1 milion zł, czyli 333000 rocznie. Na co ta kwota przy obecnych cenach ma wystarczyć? Na dopłatę do remontu zabytkowych budynków?
Niewielki remont wieżowca przy Szkolnej - rury kanalizacyjne, okna na klatkach i ocieplanie to ponad 1 milion zł, i bardzo dobrze, że to nie zabytek.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2007-07-12, 17:44, w całości zmieniany 3 razy  
0 UP 0 DOWN
 
BeZet Wiek: 46
Dołączyła: 14 Mar 2007

UP 0 / UP 0


Skąd: pewnie, że Brzeg

Wysłany: 2007-07-12, 19:21   

Ja również się pogubiłam w Pańskich wywodach, przypuszczam, że wielu czytających również. I nie wiem w tej chwili, na co mam Panu w ramienia UM odpowiedzieć.
Proszę skonkretyzować swoje pytania - unikniemy w przyszłości podobnej, zagmatwanej wymiany zdań.
Jeśli byłby Pan tak uprzejmy, bardzo proszę definiować pytania w miarę czytelnie, bez insynuacji i wyciągania niewłaściwych wniosków z wypowiedzi, tym bardziej, że Pańskie dość daleko idące wnioski - drastycznie rozmijają się z intencją autora.

Służę pomocą, w ramach możliwości, oczywiście.
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2007-08-09, 17:03   

No to mam całkiem konkretne pytanie. W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa (20 właścicieli, 1600 m kwadratowych, przedwojenny budynek) ma zrobić remont elewacji za 230 000 zł? Kredyt termomodernizacyjny całkowicie odpada, bo z samych założeń przedwstępnych wynika, że nie ma sensu ekonomicznego. A takich budynków w naszym mieście jest przewaga. Wszelkie wyliczenia wykazują, że jest to nierealne nawet gdyby zaciągnąć kredyt na 15 lat i nic innego nie robić, a to tylko około 40 % kosztów remontu kapitalnego.
0 UP 0 DOWN
 
melani 


Wiek: 33
Dołączyła: 30 Lip 2007

UP 0 / UP 0Wysłany: 2008-02-25, 22:00   

Teraz to wspólnoty mogą już zapomnieć o jakim kolwiek dofinansowani, wszystko co było przewidziana na dofinansowanie remontów poszło na kościół św. Mikołaja, liczy sie elektorat, a obskurne kamienice, które się walą i straszą turystów?! Może zrobimy mapkę pt. " Szlak dla wtajemniczonych, czyli obskurne części miasta"?
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2008-02-27, 16:24   

W Świdnicy wymyślono jeszcze inny sposób na elewacje starych budynków wspólnotowych i to za kwotę mniejszą, niż przeznaczono na drugi etap remontu dachu kościoła św. Mikołaja. U nas niestety ani pomysłów nie ma, ani pieniędzy. http://swidnica.naszemias...nia/810621.html

Cytat:
W Świdnicy już zbierają oferty konkursowe
Stającym do konkursu wspólnotom mieszkaniowym mogą zostać dofinansowane: remont elewacji, ocieplenie budynku, remont dachu, wykonanie lub remont chodnika i oświetlenia na nieruchomości
wspólnoty, czy wykonanie ogrodzenia nieruchomości od strony ulicy.
Oferty będą przyjmowane do 30 kwietnia 2008 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49.
A w Świdnicy jak wiadomo katedrę mamy i potrzeby jeszcze większe.
Może tak poznamy nazwiska osób, które się przyczyniły do mówiąc delikatnie nieco odmiennego rozwiązania sprawy w naszym mieście?

Dodatkowo przedstawiam stary (z 2004r) artykuł w jaki sposób powinny być załatwione sprawy dofinansowania remontu budynku wspólnot ze środków Unii. http://www.wm.info.pl/index.php?114+260+4966+8 Ktoś przespał sprawę, częściowo wspólnoty, a częściowo osoby odpowiedzialne za wykonanie planu rewitalizacji na szczeblu miejskim. A wystarczyło zabezpieczyć w budżecie miasta tylko 15% środków na remont budynków zgłoszonych przez wspólnoty (ponoć takich zgłoszeń nie było). Ponieważ ostatnie środki z tego programu można wydać do końca 2008 roku należy się spodziewać nowych działań unijnych w tym zakresie. Aby nie przespać następnych możliwości wydaje się konieczne powołanie osoby odpowiedzialnej na szczeblu miasta za koordynację przyszłych podobnych programów. Oto cytat z końcowej części artykułu
Cytat:
Złożoność programu i skomplikowane procedury nie ułatwiają życia wspólnotom mieszkaniowym. Droga do pozyskania środków nie jest prosta i wymaga pomocy wielu podmiotów, co generuje dodatkowe koszty. Na szczęście, wydatki te możemy włączyć do kosztów kwalifikowanych projektu i otrzymać stosowną dotację.
Ale każda wspólnota z osobna nie jest tu w stanie samodzielnie nic zdziałać (może z nielicznymi wyjątkami).
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2008-02-27, 17:56, w całości zmieniany 5 razy  
0 UP 0 DOWN
 
Corvin Wiek: 45
Dołączył: 26 Cze 2007

UP 5 / UP 2Wysłany: 2008-07-11, 08:07   

Odswieze temat gdyz zalezy mi na szybkiej i odpowiedzi ze strony UM.
Nabory do dzialania 6.1 RPO zblizaja sie szybkimi krokami. Wnioski skladane przez wspolnoty mieszkaniowe musza sie opierac o tzw. Lokalne Programy Rewitalizacji (w skrocie LPR :wink: ).
Czy pracownicy UM pracuja juz nad tym dokumentem? (LPR powinien opierac sie o wytyczne IZ RPO WO jednak wiem, ze juz niektore miasta pracuja nad tymi dokumentami).
Co zrobic zeby wspolnota mieszkaniowa mogla znalezc sie w LPR?
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2008-07-11, 11:46   

Corvin napisał/a:
Co zrobić żeby wspólnota mieszkaniowa mogła znaleźć sie w LPR?
No to wracamy do początku dyskusji. Trzeba wyznaczyć koordynatora ze strony UM, który pomoże w tym wspólnotom. Wspólnoty to nikt inny jak mieszkańcy Brzegu, którzy wykupili mieszkania w od lat nieremontowanych budynkach. Właścicielem tych mieszkań była po części gmina. Największego remontu wymagają kamienice, których poprzedni właściciel (często gmina) pozbył się za grosze, aby tylko nic nie robić. Ubieganie się o dofinansowane wymaga niestety jak wdać współdziałania z UM, i choćby dlatego należy się pomoc prawno-organizacyjna.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2008-07-11, 12:16, w całości zmieniany 1 raz  
0 UP 0 DOWN
 
Bajabajka 


Wiek: 43
Dołączyła: 24 Maj 2007

UP 8 / UP 74Wysłany: 2008-07-11, 16:15   

Moja kamienica otrzymała dotację, ale niestety zamiast 100%...otrzymała 50%, więc resztę i tak musimy sfinansować z kredytu. Kolejnym problemem był fakt, iż jakis czas temu zostal zlikwidowany fundusz remontowy, wiec bank zazyczyl sobie wplaty 20% wartosci kredytu o jaki sie ubiegamy. Koszty, wiec jakie trzeba poniesc za remont zabytkowej kamienicy pomimo dotacji i tak sa ogromne!
Niektore ze wspolnot pomimo otrzymania dotacji zrezygnowalo z nich, gdyz wysuplanie paru tys. zl z dnia na dzien, a potem placenie ogromnych sum co miesiac prze -nascie lat, stanowi ogromne obciazenie.

Jako ciekawostke powiem, ze najwazniejszy jest front kamienicy, zeby ladnie wygladalo jak przyjada turysci, natomiast kwestia dachu, kominow,ktore sie wala nie jest juz dla naszych wladz istotna......bo tego nie widac.....A taki cieknacy dach,rynny....doprowadzaja tylko do ruiny tego co zostalo za ciezka kase zrobione. Dlatego mam pytanie: po co robic elewacje, gdy wszystko naokolo sie sypie i zacieka?
Kolejna ciekawostka jest to, ze w kamienicy w ktorej mieszkam wszystkie mieszkania (oprocz mojego) sa wlasnoscia miasta, ale wiekszosc remontow,napraw,itp.,itd. wykonujemy na wlasna reke, poniewaz zawsze brakuje na wszystko pieniedzy...Najlepiej sprzedac za grosze, a potem niech sie ludzie mecza!!!
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2008-07-11, 18:33   

O czym innym zdaje się mówimy. Dofinansowanie remontu zabytkowej kamienicy to całkiem inna sprawa. Rzecz idzie o dofinansowanie z Unii remontów budynków wspólnot mieszkaniowych w ramach remontów całych dzielnic miejskich. Aby to było możliwe kilka, lub kilkanaście wspólnot jednocześnie musi się znaleźć w Lokalnym Planie Rewitalizacji. Od początku tematu staram się udowodnić, że nie ma możliwości aby taki plan rewitalizacji wykonały wspólnoty porozumiewając się między sobą. To zadanie UM. I do tego już kilka lat temu należało wyznaczyć koordynatora w celu uzgodnień planu jeszcze w fazie projektu między odp. komórkami miejskimi, a wspólnotami mieszkaniowymi. Są pieniądze w Unii, niedługo ruszy nowa edycja (a może już ruszyła) i co? No i nic. Prościej już chyba nie mogę wyjaśnić o co mi chodzi. Jeśli dalej nie wiadomo o co chodzi to proponuję zasięgnąć informacji we Wrocławiu. Tam to działa i dachy, elewacje, kanalizacje itd. starych kamienic, nie koniecznmie zabytkowych, remontowane są z tych pieniędzy. A le tam wyznaczono pracownika UM, który tylko tym się zajmuje. O to właśnie pyta Corvin.
Ostatnio zmieniony przez Roztropek 2008-07-11, 18:39, w całości zmieniany 3 razy  
0 UP 0 DOWN
 
Corvin Wiek: 45
Dołączył: 26 Cze 2007

UP 5 / UP 2Wysłany: 2008-07-11, 19:06   

DOdac jeszcze moge, ze jesli chodzi o RPO WO 2007-2013 dzialanie 6.1 : nabor na to dzialanie rozpoczyna sie w czerwcu 2009 roku. Do konkursu moga przystapic projekty wspolnot mieszkaniowych, ktore zostaly uwzglednione w LPR. Wspolnoty nieuwzglednione w tym dokumencie nie maja szans na dotacje. Ale zanim to sie stanie bedzie tzw. konkurs LPR. W woj opolskim jest 5 gmin miejskich, ktore sa traktowane priorytetowo (w tym Brzeg) i reszta gmin miejskich, ktore rowniez maja szanse na dotacje. Jednak zanim cokolwiek sie stanie, bedzie ocena LPR pod wzgledem formalnym i merytorycznym, ktora dokonuje Instytucja Zarzadzajaca RPO WO - czyli Zarzad Wojewodztwa Opolskiego. Dopiero po pozytywnych ocenach bedzie tworzony ranking LPR gmin miejskich i potem mozna skladac wnioski.
Tak to wyglada w skrocie.
Dlatego pytams ie UM, kto jest odpowiedzialny w UM Brzeg za wykonanie tak waznego dokumentu jak LPR? Czy juz rozpoczeto prace? Na jakiej zasadzie mozna skladac udzial wspolnot w tym dokumencie?
Pytania sa wazne bo zostal niecaly rok na wykonanie tego dokumentu. Zeby niebylo tak , ze ktos w UM obudzil sie z reka w nocniku.
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2008-07-11, 19:30   

Oto cytat bez komentarza
Cytat:
21 miejsce zajęła Gmina Miasto Brzeg w drugiej edycji prestiżowego ogólnopolskiego rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”. Wygrała Szklarska Poręba.
Ranking ten wskazuje, które gminy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych.
i jego źródło: http://www.forumbrzeg.pl/...pic.php?t=11597 Jak to pogodzić z tematem?
0 UP 0 DOWN
 
Roztropek 


Wiek: 69
Dołączył: 11 Sie 2006

UP 344 / UP 162


Skąd: tutejszy

Wysłany: 2008-07-13, 13:56   

Mam propozycję dla właściciela forum. Jeśli w ten sposób ma wyglądać współpraca z UM to taniej wyjdzie zlikwidować ten zespół tematów związanych z UM. Zamieszczanie ogłoszeń na słupach w mieście nieco kosztuje. Tu jest bezpłatne. Ale oczywiście wszystko zależy od właściciela forum.
0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: dofinansowanie, mieszkaniowe, ue, wspolnoty


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 33
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu