Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Zamknięty przez: alferx
2007-09-14, 09:16
Nowości na rynku pracy i bezrobocia
Autor Wiadomość
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-07-09, 12:34   Nowości na rynku pracy i bezrobocia

Co jakiś czas pojawiają sie informacje, o których warto pisać.. zatem, żeby nie zakładać dużej ilości postaram się umieszczać je tutaj...do czego zachęcam również Was...

Na początek !


1.
Cytat:
Aktywni bezrobotni będą premiowani finansowo

ZMIANA PRAWA Bezrobotny, który będzie odbywał staż lub przeszkolenie, ma uzyskiwać stypendium w wysokości 80 proc. płacy minimalnej, a nie kwotę wynikającą z zasiłku dla bezrobotnych.....


Więcej tutaj gazetaprawna

Czyli zapowiada się, że zamiast ok 472 zł, aktywni bezrobotni (którzy będą odbywać staż lub przeszkolenie) będą otrzymywać ok 540,32 zł
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

  Wysłany: 2007-09-13, 20:37   Płaca minimalna wyższa o 190 zł

Cytat:
Ze 936 zł do 1126 zł wzrośnie od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę.

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej. Od nowego roku będzie ona wyższa o ponad 20 proc. To największa podwyżka tej płacy od czasu jej wprowadzenia. Nowa kwota będzie stanowić około 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla osoby otrzymującej taką pensję oznacza to, że zamiast otrzymywać tak jak obecnie 697,94 zł netto, otrzyma 843,18. Rząd oszacował, że skutki tej podwyżki dla budżetu, związane z tym, że płaca minimalna jest podstawą wyliczeń niektórych świadczeń, wyniesie około 23 mln zł w 2008 roku i 151,6 mln zł rok później.


Więcej Tutaj
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-09-13, 22:44   Wyższe stypendia stażowe i na przygotowanie zawodowe

24 sierpnia 2007 – został ostatecznie ustalony tekst ustawy „o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa została podpisana przez marszałka Sejmu - Ludwika Dorna i teraz pozostaje tylko cierpliwie czekać, aż wejdzie w życie 

Od strony finansowej jedną z ważniejszych zmian, które wpłyną prawdopodobnie na dyskusje o wynagrodzeniach w sektorze prywatnym oraz publicznym (dyskusja już się rozpoczęła <Dyskusja> Nowości na rynku pracy i bezrobocia – więcej tam) jest:

- zmiana dotycząca wysokości wynagrodzenia dla osób odbywających staż oraz przygotowanie zawodowe , które będzie wynosiło 140% kwoty zasiłku. Czyli jeśli wysokość tego zasiłku wynosi obecnie 538,30 brutto – to po wejściu w życie tejże ustawy stażysta tudzież osoba odbywająca przygotowanie zawodowe będzie otrzymywała 753,62 zł. (brutto)
Pozostałe bardziej znaczące zmiany postaram się opisać w najbliższym czasie tu lub w innym bardziej odpowiednim temacie)
Ostatnio zmieniony przez smooth 2007-09-13, 23:01, w całości zmieniany 3 razy  
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-09-16, 21:44   

Cytat:
Apteki zamknięte w święta ?!

Nowelizacja kodeksu pracy, wprowadza zakaz pracy w placówkach handlowych w święta, ale nie ma przepisu, który definiuje placówkę handlową. Czy zatem np. apteki i stacje paliw będą w święta czynne?

Jeśli prezydent podpisze nowelizację kodeksu pracy, wejdzie w życie zakaz pracy w handlu w 12 dni świątecznych w roku. Nowe przepisy nie precyzują jednak, jakich obiektów handlowych zakaz ten będzie dotyczył.


Przeczytaj cały artykuł Tutaj
Dyskusja Tutaj lub w nowym temacie !
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-10-02, 19:24   

2007 - 10 - 26 - wchodzi w życie i jednocześnie zaczyna obowiązywać ogłoszona
2007-09-25 - "Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw"
(Dziennik Ustaw z 25 września 2007 Nr 176 poz. 1243)

Jak już wcześniej pisałem od strony finansowej mamy ustalone zwiększenie zasiłku do 140% wartości obecnego (538,30 brutto) ..czyli 753,62 zł brutto
(edit 05.10.2007: w przypadku staży i przygotowań zawodowych nowy zasiłek będzie wypłacany dla osób skierowanych na staż na wskutek umów zawartych po dniu wejścia ustawy w życie (czyli od 26.10.2007) ).
Wchodzą również zmiany w grupie osób mogących korzystać z aktywnych (art. 51-60) form zwalczania bezrobocia organizowanych przez PUP.. czyli
"Art. 49. W stosunku do:
1) bezrobotnych do 25 roku życia,
2) bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych

- zwanych dalej "osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy", mogą być dodatkowo stosowane działania określone w art. 50-61."

Osoby zarówno bezrobotne jak również pracodawców / przedsiębiorców zachęcam do zapoznania się ze zmianami (w miarę możliwości).
Z swojej strony nie chcę nic obiecać, ale postaram się jeszcze wyłapać bardziej istotne zmiany i o nich pisać
Dyskusja Tutaj lub w nowym temacie !
Ostatnio zmieniony przez smooth 2007-10-05, 21:54, w całości zmieniany 3 razy  
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-10-07, 22:05   

Okej. Zbiorę w jednym miejscu parę innych zmian, które mi wpadły w oko przy przeglądaniu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy !

Od 26 października 2007
1) Dla osób, którzy z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – przysługuje dodatek aktywizacyjny do wysokości 50% zasiłku (wcześniej 30%), przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (czyli zmianie ulega ust. 3 art. 48)
2) Do grupy osób, które zostają wyłączone z ewidencji na 90 dni, z powodu przerwania z własnej winy stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, dochodzą osoby, które przerwały z własnej winy prace w ramach prac społecznie użytecznych .
(czyli zmiana dotyczy pkt. 7, ust. 4, art. 33)
3) Wchodzą również zmiany w grupie osób mogących korzystać z aktywnych (art. 51-60) form zwalczania bezrobocia organizowanych przez PUP.. czyli
"Art. 49. W stosunku do:
1) bezrobotnych do 25 roku życia,
2) bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych

- zwanych dalej "osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy", mogą być dodatkowo stosowane działania określone w art. 50-61."\

4) Jak już wcześniej pisałem od strony finansowej mamy ustalone zwiększenie zasiłku do 140% wartości obecnego (538,30 brutto – 476,85 netto ) ..czyli 753,62 brutto (ok. 667,59 zł netto)
(w przypadku staży i przygotowań zawodowych nowy zasiłek będzie wypłacany dla osób skierowanych na staż na wskutek umów zawartych po dniu wejścia ustawy w życie (czyli od 26.10.2007) ).

5) Obok osób
- bezrobotnych do 25 roku życia
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia
Którym Urząd Pracy w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, dochodzi grupa osób
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

6) (z automatu) rozszerza się grupa osób, które można skierować na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy czyli pkt. 2-7 przytoczonego w punkcie 3) art. 49.
7) Uchyla się rozdział 11a ustawy poświęcony pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym
8 ) W przypadku kiedy pracodawca zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników (wcześniej 100 ) ”jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:
a) Pośrednictwa pracy
b) Poradnictwa zawodowego
c) Szkoleń
d) Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Dyskusja Tutaj lub w nowym temacie !
Ostatnio zmieniony przez smooth 2007-10-07, 22:07, w całości zmieniany 2 razy  
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-10-16, 23:04   Skorzystaj z zatrudnienia w formie telepracy

Cytat:
Skorzystaj z zatrudnienia w formie telepracy

Skorzystaj z zatrudnienia w formie telepracy 16 października weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca regulację telepracy. Wraz z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych liczba osób pracujących na odległość będzie stale rosła.


Cały artykuł można przeczytać Tutaj

Jeśli ktoś ma ochotę zapoznać się z tekstem pierwotnym USTAWY z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw:
nowelizacja kodeksu pracy

Dyskusja Tutaj lub w nowym temacie !
0 UP 0 DOWN
 
smooth 
wyrwany z kontekstu


Zaproszone osoby: 2
Wiek: 39
Dołączył: 21 Wrz 2006

UP 35 / UP 7


Skąd: Brzeg

Wysłany: 2007-11-04, 20:15   

Cytat:
Od 1 stycznia 2008 r. wszystkie firmy, nie tylko największe, będą mogły składać deklaracje podatkowe przez internet. Dotychczas z tej możliwości korzysta jedynie 8 proc. uprawnionych przedsiębiorstw......


Rozliczanie podatku przez internet ma być wkrótce dostępne także dla "zwykłych" podatników. Od 1 kwietnia 2008 r. podatnicy będą też mogli elektronicznie rozliczyć PIT 36, PIT 37 i PIT 38 (od zysków kapitałowych).Więcej można przeczytać tutaj Od 1 stycznia rozliczenie elektroniczne dla wszystkich firm

Cóż ale nie ma nic za darmo. Nowości nowościami.. udogodnienia udogodnieniami a podstawowym warunkiem elektronicznego rozliczania podatków jest uzyskanie bezpiecznego podpisu elektronicznego...
Jak można przeczytać w podlinkowanym artykule kompletny zestaw podpisu elektronicznego na dzień dzisiejszy można już tylko :-P za 401,38 zł brutto (329 zł netto) oraz od roku 2003 (1000 zł) cena jego sukcesywnie spada.

Dyskusja Tutaj lub w nowym temacie !
0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: bezrobocia, na, nowosci, pracy, rynku


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 27
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu