Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert
Strona Główna » Tagi » ogloszenie
Podobne tagi tematów
ogloszenie, ogloszenie drobne.

Tematy oznaczone jako ogloszenie
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Ogłoszenie !!!


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl można znaleźć ponad 200 opisów ubogich rodzin z woj. opolskiego. Darczyńca może wybrać rodzinę, której chce pomóc, a następnie, na podstawie listy konkretnych potrzeb, przygotować dla niej paczkę na Święta. Darczyńcami mogą stać się: rodziny, grupy przyjaciół, uczniowie w szkołach, czy pracownicy w firmach.

Szczegółowe informacje o tym, jak zostać darczyńcą znajdują się na plakatach i ulotkach oraz na stronie www.szlachetnapaczka.pl
7807 18

Ogłoszenie - cena, a klient


Jakie jest uzasadnienie tego ze ogloszenie musi byc z cena. Wiecie dobrze, ze sprzedaz mieszkania to nie blahostka, a w dodatku ceny mieszkan nie sa male. Ostateczna cena zawsze sie zmienia. Uwazam, ze powinno to pozostac do do wiadomosci zainteresowanych osob. Natomiast w opisie powinno znalezc sie jak najwiecej informacji opisujacych produkt.
Swoja droga zastanawiam sie czy opis wraz z cena jest wiazacy dla obu stron. Bo jesli nie, to nikt nie ma obowiazku podawania ceny na tym forum.
6913 29

[Marzec 2008] Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej


OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.03.2008 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2008 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu (druk nr 1).
7) Rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany wynagrodzenia radnego Rady Miejskiej w Brzegu i przyjęcie uchwały w tej sprawie (druk nr 2).
8 ) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przebudowy oświetlenia na terenie Parku Centralnego w Brzegu” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu” (druk nr 3);
b) upoważnienia Burmistrza ...
6505 17

Brzeskie ogłoszenie moto


Jako, że na naszym bazarze było śmieszne ogłoszenie postanowiłem wrzucić ogłoszenie z Brzegu :)

Zdjęcie zrobione przez "Przyjęcia" :)
5191 12

ogłoszenie


Witam,

szukam osoby lub osób które pracują w Nysie. Chciałaby jeździć razem do racy pracuję w godzinach od 8-16. Mój kontakt 664409934. Oczywiście pokryję częściowo koszty. :)

Kasia
5050 0

[Ogłoszenie] Targi Edukacji i Pracy - 25 kwietnia 2007 r.


:: Targi Edukacji i Pracy ::

"Przybliżymy wam rynek pracy"

-> Brzeg, Rynek - Ratusz, Sala Stropowa
-> Miejski Ratusz
-> 25 kwietnia 2007 r.
-> godz. 10.00 - 14.00

-------------------------------------------------------------------------
Projekt pn. "Przybliżamy wam rynek pracy jeset współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 1.1 SPO RZL
Rozwój i Modernizacja Instrumentów i Instytucji Rynku Pracy !
2776 4

Ogłoszenie - zarządcy zasobów mieszkaniowych


OGŁOSZENIE

W związku z organizowaniem przez Burmistrza Miasta Brzegu licznych akcji porządkowo – edukacyjnych, m.in. z zakresu gospodarki odpadami (np. szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych), edukacji ekologicznej, utrzymania zieleni; oraz obowiązkiem informowania wszystkich mieszkańców miasta o ich realizacji, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich zarządców zasobów mieszkaniowych (którzy dotychczas nie otrzymywali informacji o planowanych akcjach) o zgłoszenie swoich danych teleadresowych.
Powyższe dane proszę zgłaszać telefonicznie (077 4160519), pisemnie na adres Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: beata.wszola@brzeg.pl.
Przekazanie przez Państwa takich danych umożliwi bieżącą i ścisłą współpracę w zakresie działań proekologicznych na terenie naszego miasta.

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński
2194 3

ogłoszenie z żabki


W Żabce na ulicy mlecznej zagineła zmiotka. Ot taka, zwykła koloru zielonego, a jednak niezastąpiona. Była bardzo sympatyczna i pasowała do boksu kasowego jak ulał. Była bardzo skromną zmiotką i właśnie tą skromnością podbiła nasze serca. Szufelka jest zrozpaczona tak bardzo że nie potrawi nawet zgarniać śmieci. Wszystkich Którzy widzieli ją prosze o niezwłoczne poinformowanie jakże miłych ekspedientek. TO MOżE BYć PORWANIE-NARAZIE NIE DOSTALIŚMY ŻĄDANIA OKUPU!
1792 2

[Wrzesień 2008] Ogłoszenie - Akcja Sprzątania Świata


Miasto Brzeg w dniu 19 września 2008r. organizuje, w ramach Akcji Sprzątania Świata, sprzątanie miasta Brzegu. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest: „ZIEMIA W TWOICH RĘKACH”.
Wzorem lat ubiegłych odpady zbierane będą w sposób selektywny. Worki i rękawice do sprzątania zostały zakupione przez Burmistrza Miasta Brzegu i będą przekazane uczestnikom akcji.
Akcja jest dobrowolna, przez nikogo nie narzucona.
Apeluję do wszystkich mieszkańców naszego miasta o czynne włączenie się do akcji. Tylko od nas zależy, czy nasze najbliższe środowisko będzie czyste i zadbane.
Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynią do powodzenia akcji.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077 4160519.

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński
1663 0

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRZEGU


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany: z 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz.593; Nr 116 poz.1203; Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 94 poz. 651) oraz z Programu współpracy Gminy Miasto Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 (Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2006 roku)

Burmistrz Miasta Brzegu

ogłasza otwarte konkursy dla podmiotów działających na rzecz dzieci
i młodzieży z Gminy Miasto Brzeg prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji w 2007 roku zadań publicznych w zakresie kultury ...
1498 0

Ogłoszenie dotyczące stypendiów socjalnych


Urząd Miasta Brzeg informuje, że od 16 sierpnia 2007r. do 15 września 2007r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2007/2008. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski mogą składać do 15 października 2007r. Stypendium socjalne przysługuje uczniowi/słuchaczowi w przypadku, gdy dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 351 zł. netto. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w Biurze Oświaty, Kultury i Sportu w pokoju nr 1.
Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów umieszczony jest na stronie www.bip.brzeg.pl jako Uchwała Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005r. oraz Uchwała nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007r.
Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech Huczyński
1492 0

Ogłoszenie Burmistrza Miasta BrzeguOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRZEGU
z dnia 14 września 2007 roku


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873; zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz.593; Nr 116 poz.1203; Nr 210 poz.2135, z 2005r Dz. U. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 94 poz. 651)oraz z Programu współpracy Gminy Miasto Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 (uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2006 roku)

Burmistrz Miasta Brzegu

ogłasza otwarte konkursy:

1. dla podmiotów działających w ramach promocji zdrowia na rzecz mieszkańców gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność ...
1447 0

[Sierpień 2008] Ogłoszenie - sesja Rady Miejskiej 5 sierpnia


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.08.2008 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Interpelacje i wnioski radnych.
4) Przyjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektu w ramach Podddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektu w ramach Podddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli oddziałów integracyjnych.
5) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków.
6) Wolne wnioski i informacje.
7) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski
1441 1

[Styczeń 2009] Ogłoszenie - staż w Urzędzie Miasta


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Brzegu
z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie: odbycia stażu oraz przygotowania zawodowego w Urzę-dzie Miasta w Brzegu

Informuję, że w dniu 23 stycznia 2009 roku o godz. 1000 (budynek A, I piętro pokój 109) rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna:
•dotycząca stażu:
1)w Biurze Organizacyjno-Prawnym – 2 miejsca.
2)w Biurze Budżetu i Księgowości – 2 miejsce
3)w Biurze Infrastruktury Miejskiej – 1 miejsce

•dotycząca przygotowania zawodowego:
1)w Straży Miejskiej – 6 miejsc

Osoby zainteresowane udziałem w rozmowie (spełniające kryteria, które potwierdza Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu) winny złożyć do dnia 21 stycznia 2009r. do godz. 1515 na biurze podawczym Urzędu Miasta list motywacyjny wraz z CV.

Informacje dodatkowe: tel. 416 99 56.

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Huczyński
1438 0

[ogłoszenie - praca dla kobiet]


witam,
poszukujemy osoby na stanowisko portiera,
mile widziane Panie do 30 roku życia ze stopniem umiarkowanym,
jest to praca od poniedziałku do piątku (weekendy i święta są wolne) w godzinach biurowych,

Obowiązki:

- obsługa centrali telefonicznej (przełączanie rozmów oraz udzielanie krótkich informacji)
- ewidencjonowanie osób przybyłych
- kompleksowa obsługa osób przybyłych
- organizacja portierni
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem portierni
- współpraca z innymi pracownikami

Wymagania:

- samodzielność
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- wysoka kultura osobista

osoby które będą zainteresowane ogłoszeniem proszone są o:

- dostarczenie zdjęcia, cv oraz listu motywacyjnego
- oraz zadzwonienie pod wskazany nr 604349572 w celu umówienia się na rozmoweę kwalifikacyjną
1354 0

[Czerwiec 2008] Ogłoszenie - odkomarzanie


Informuję mieszkańców miasta Brzeg, że w dniach 24-25 CZERWCA BR. (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) przeprowadzona zostanie akcja odkomarzania:
- w parkach miejskich, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz wokół zbiorników wodnych i fos miejskich,
- na cmentarzach przy ul. Starobrzeskiej, Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia,
- placach zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej i Pańskiej,
- kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego,
Do oprysków zostanie użyty preparat o nazwie TREBON MEGA atestowany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dokonany zostanie również oprysk zbiorników wodnych tj.:
- stawu i „Kwadratówki” w Parku Wolności
- fos w Parku Centralnym i Parku B. Chrobrego preparatem przeciwko larwom komarów o nazwie SIMULIN.

Dezynsekcja zostanie wykonana przez firmę PESTOKIL w ciągu 24 godzin. W razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w dniach 26-27 CZERWCA BR.

z up. Burmistrza[br ...
1240 0

[Wrzesień 2008] Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych


...w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
Program przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Wnioski o przyznanie stypendium może składać:
1) dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
2) uczeń, rodzic lub opiekun prawny, w przypadku ucznia niepełnoletniego.
Regulamin oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 618.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 15 września 2008 roku do ...
1231 0

Sąd Rejonowy - dziwne ogłoszenie o naborze


Przeglądając ostatnio stronę BIP Brzeskiego Sądu Rejonowego natknąłem się na "ciekawe" ogłoszenie pracy o nazwie: test.
Data ogłoszenia: 2011-12-15 14:11:49
Nazwa stanowiska: test
Aktualne do: 2011-12-20
Wyniki od: 2011-12-25

Wydaje mi się, że taka poważna instytucja jak Sąd powinna wystrzegać się czegoś takiego w Biuletynie Informacji Publicznej, bo jest to trochę nie na miejscu.
W załączeniu screen z adresu: link.
1126 0

ogłoszenie na forum...


... chciałabym zamieścić ogłoszenie, reklamę i nie wiem do kogo się zgłosić. Proszę o pomoc. :)
1096 1


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu