Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert
Strona Główna » Tagi » informacja
Podobne tagi tematów
informacja, informacja<

Tematy oznaczone jako informacja
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Informacja dla mieszkańców


Szanowni Brzeżanie

Pragniemy poinformować, że Miasto Brzeg, wzorem innych miast Polski przystąpiło do realizacji programu pilotażowego, mającego na celu zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, chodników i terenów zieleni naszego miasta przez nieczystości po zwierzętach.
W ramach tego programu w miesiącu kwietniu 2007 r. na terenie miasta (parki miejskie, skwery) zostaną postawione zestawy sanitarne, które ułatwią właścicielom psów i kotów sprzątanie zanieczyszczeń po swoich pupilach. Zestawy te będą wyposażone w dwa pojemniki: górny do dystrybucji woreczków przeznaczonych do zbierania nieczystości, dolny na zebrane nieczystości.
Zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych zestawów sanitarnych i nie pozostawiania szczególnie uciążliwych nieczystości po swoich pupilkach.
Jednocześnie – w ramach promowania wyżej opisanych działań - zakupione zostały papierowe torebki (tzw. zbieraki) na zbieranie nieczystości po zwierzętach, które można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miasta (Biuro Podawcze, BUOŚ, Straż Miejska), w sklepach zoologicznych na terenie miasta a także w gabinetach weterynaryjnych.
...
18121 70

Informacja na temat zadań inwestycyjnych w ramach RPO


W styczniu otrzymałem wykaz projektów, jakie Gmina Miasto Brzeg złożyła, lub zamierza złożyć jako zadania inwestycyjne, które mogą kwalifikować się do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa.
Dokument można obejrzećTUTAJ
Liczę na dyskusję bo to bardzo ważne i pieniądzożerne inwestycje dla Naszego Miasta.
7528 18

Informacja od Mirosława Stankiewicza


Na prośbę pana Stankiewicza zamieszczam informację.


Brzeg, 6 października 2006 roku.


Pani Beata Zatoń Redaktor naczelny Panoramy Powiatu Brzeskiego
Współwłaściciel Media Art sp. z o.o.

Od wielu tygodni redagowana przez Panią „Panorama Powiatu Brzeskiego” przyjęła za swój cel bezpardonowe ataki na mnie. Zespół redakcyjny nie przebiera w środkach i wszelkimi sposobami próbuje zdyskredytować moją osobę. Nie inaczej stało się w opublikowanym tekście, który ukazał się w „Panoramie” z dnia 27. września br. W związku z powyższym oświadczam, że umieszczone przez Panią insynuacje są bezczelnym, ohydnym kłamstwem, mającym na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd i oczernienie mnie jako kandydata na stanowisko burmistrza w zbliżających się wyborach.
Opisywana przez Panią prywatna rozmowa dotyczyła wyjaśnienia wcześniejszych stwierdzeń Pana Kowalczyka, że kampania samorządowa będzie odwzorowaniem ostrej kampanii toczącej się w mediach publicznych. Zaproponowałem, aby nie stosować takich ...
7108 8

Informacja o treningach


Zapraszamy wszystkie chętne do gry w piłkę nożną dzieci w wieku 6-9 lat na treningi, które odbywają się w środy i piątki w godz.17:00-18:30 w hali sportowej II LO przy ul. 1-go Maja 7, natomiast w czwartki w godz.16:00-17:00 w hali sportowej PSP nr 3 przy ul. Powst.Śląskich. Każde dziecko rozpoczynające treningi w naszym klubie otrzymuje piłkę, koszulkę i spodenki.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 609 310 354
6160 0

Ważna Informacja dotycząca forum !!!


Drodzy forumowicze, dotarła do mnie informacja że myślicie że chcę upolitycznić forum i je zniszczyć.

Niektóre osoby twierdzą że po wejściu polityków na forum prowadzę z nimi ciche interesy.

Forum nigdy nie będzie prowadziło polityki !!! Nigdy nie będzie wspierać żadnej partii politycznej, burza która została wywołana była przypadkowa. Dział Wybory Samorządowe został stworzony po to aby politycy przed wyborami nie pisali w innych działach. Nie miało to na celu żadnego uprawniania polityki.

Dodam że nie prowadzę żadnych rozmów z nikim na tematy forum. Staram się jedynie o:

- Przyznanie numeru ISSN dla forum,
- Zarejestrowanie forum w sądzie, co pomogło by mi na uzyskanie legitymacji prasowej która przynosi korzyści przy informacjach z regionu.


Nie chcę źle dla forum, czy nie widzicie pracy jaką w nie włożyłem? Czy nie widzicie mojego entuzjazmu ...
5914 16

Informacja o zbiórce przeterminowanych leków


Szanowni Brzeżanie
Informuję iż od połowy czerwca bieżącego roku na terenie miasta rozpocznie się zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków.
Celem akcji jest wyeliminowanie ze strumienia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki, wymagają one bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne. Dodatkowo, selektywna zbiórka oraz prawidłowe unieszkodliwianie farmaceutyków prowadzi do spadku toksyczność składowanych odpadów komunalnych, co w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
W ramach akcji, zbędne leki będzie można nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w następujących aptekach:
-Apteka DGA9 (w DT Kaufland), ul. Łokietka 24A
-Apteka Południowa, ul. Brzechwy 3
-Apteka „Pod Arkadami”, ul. Chocimska 7
-Apteka ”Pod Świerkiem”, ul. Piłsudskiego 3
Do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
Nie wolno natomiast wrzucać aerozoli, używanych igieł ...
5875 16

Informacja dla uczniów ZSZ nr 1 w Brzegu


Informujemy, że zajęcia w szkole w poniedziałek - 12 września 2011 roku zostały odwołane.
informacja taka znajduje się także na stronie internetowej szkoły www.zsz1brzeg.wodip.opole.pl
2758 3

Zatrzymanie czasu - informacja.


informacja Kolegium Sędziów na temat zatrzymania czasu. Warto zapoznać się z przepisem o zatrzymywaniu czasu podczas rzutów karnych, który już budzi wiele kontrowersji.

Kolegium Sędziów ZPRP informuje, że począwszy od sezonu 2006/2007, we
wszystkich kategoriach rozgrywkowych i wiekowych ,przepis 2:8 stosowany
będzie w brzmieniu ustalonym w Przepisach gry w piłkę ęczną obowiązujących 0d 1.08.2005 roku tj.

2:8 Zatrzymanie czasu gry jest obowiązkowe w następujących sytuacjach :
a) nałożenie kary wykluczenia,dyskwalifikacji lub usunięcia ;
b) przyznania przerwy dla drużyny;
c) gwizdka sędziego mierzącego czas lub delegata na zawody;
d) niezbędnej konsultacji pomiędzy sędziami,zgodnie z przepisem 17:7.

W przypadku zarządzenia rzutu karnego to sędziowie, w zależności od
sytuacji (np.powolna zmiana bramkarza lub zawodnika mającego wykonywać rzut lub inne okoliczności wymienione w objaśnieniu nr 2 ) będą decydować o zatrzymaniu czasu gry - czas gry nie będzie ...
1936 0

Informacja Gminy Miasto Brzeg dot. społeczności romskiej


Obywatele, wywodzący się ze społeczności romskiej są traktowani tak, jak pozostali mieszkańcy Brzegu, również w zakresie pomocy socjalnej, np. przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne dla uczniów, czy inną pomoc materialną i finansową, chociażby z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Władze Brzegu podejmowały i podejmują różnego rodzaju inicjatywy dotyczące funkcjonowania społeczności romskiej w naszym mieście.
W 2005 r. Urząd Miasta starał się o dofinansowanie (z rezerwy celowej budżetu państwa) kilku programów na rzecz społeczności romskiej. Na dwa z nich udało się pozyskać pieniądze, były to programy: „Przeprowadzenie profilaktycznych badań wad postawy wśród dzieci i młodzieży społeczności romskiej” oraz „Propagowanie wiedzy o kulturze i obyczajach społeczności romskiej wśród mieszkańców Brzegu”. Pierwszy program opiewał na kwotę 2.600 zł (środki z budżetu państwa – 2.080 zł) i dzięki niemu badaniami objęto 38 dzieci (w wieku 7 – 15 lat) z brzeskiej społeczności romskiej. Z kolei drugi program (koszt 2.000 zł - ...
1789 0

Informacja o mocnych opadach deszczu


Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego przekazuje
ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu.
Wieczorem 12 bm. i w nocy (12/13 bm.) wystąpią intensywne opady deszczu, które w ciągu dnia będą słabnąć. Przewidywana wysokość opadów od 20 do 30 mm, na terenach górskich i podgórskich od 30 do 45 mm, lokalnie 60 - 70 mm.
W ciągu najbliższej doby w dorzeczu środkowej i górnej Odry przewidywane są lokalne wzrosty stanów wody. W dniu 12 bm. od godzin wieczornych w całym dorzeczu górnej Odry przewidywane są wzrosty stanów wody.
Najwyższe wzrosty powyżej stanów alarmowych przewidywane są na rzekach górskich i podgórskich środkowego dorzecza Odry (Nysa Kłodzka).
Lokalnie przybory wód będą gwałtowne.
W dorzeczu górnej Odry lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów alarmowych. Opady deszczu mogą powodować lokalne podtopienia gruntów, utrudnienia na terenach zurbanizowanych oraz wzrost stanów wody w rzekach.
1585 0

Informacja burmistrza


Informuję, że w ramach realizacji zapisów uchwały Nr XXXIV/250/05 z dnia 16 lutego 2005 r. i Nr XXXIV/251/05 z dnia 16 lutego 2005 r. uchwalających : Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska dla miasta Brzegu powołałem, w ramach Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska - pełnomocnika d.s. realizacji planu i programu. Funkcję tą pełni inspektor Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Beata Wszoła.
Do głównych zadań pełnomocnika - inspektora d.s. realizacji planu i programu
należy realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami , Programu Ochrony Środowiska i Programu edukacji ekologicznej , ich wdrażanie i monitorowanie, które polega w szczególności na regularnej ocenie w zakresie:
-określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, -określenia stopnia realizacji przyjętych celów, oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, wykonania analizy przyczyn ich rozbieżności.
Najważniejsze zadania związane z wdrażaniem , realizacją i monitoringiem realizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska ...
1402 0

[Maj 2008] Informacja nt. azbestu


Szanowni Mieszkańcy!

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Brzeg do realizacji postanowień „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brzeg” informuję iż na właścicielach, użytkownikach wieczystych oraz zarządcach nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest spoczywają określone prawem obowiązki.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 4231), właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest powinien przeprowadzać okresową kontrolę stanu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia. Formularz oceny należy sporządzić w dwóch egzemplarzach z których jeden należy przekazać do powiatowego urzędu nadzoru budowlanego. W zależności od wyników oceny wyroby zawierające azbest należy wymienić bądź naprawić lub dokonać kolejnego ...
1396 0

Informacja o zbiórce leków


SZANOWNI BRZEŻANIE

Informuję iż od dnia 20 czerwca bieżącego roku na terenie miasta trwa zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków.
Celem akcji jest wyeliminowanie ze strumienia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, jakimi są przeterminowane leki. Wymagają one bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne. Dodatkowo, selektywna zbiórka oraz prawidłowe unieszkodliwianie farmaceutyków prowadzi do spadku toksyczności składowanych odpadów komunalnych, co w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Zbędne leki można nieodpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników ustawionych w następujących aptekach:
-Apteka DGA9 (w DT Kaufland), ul. Łokietka 24A
-Apteka Południowa, ul. Brzechwy 3
-Apteka „Pod Arkadami”, ul. Chocimska 7
-Apteka ”Pod Świerkiem”, ul. Piłsudskiego 3
Przypominam że, do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
Nie wolno natomiast wrzucać aerozoli, używanych igieł ...
1384 0

[Styczeń 2009] Informacja burmistrza dot. spalania odpadów


MIESZKAŃCY
W sezonie jesienno-zimowym uciążliwością są dymiące kominy, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych. Swąd palonych opon i plastikowych butelek uniemożliwia nam swobodne oddychanie. Spowodowane jest to tym, iż zdarzają się przypadki spalania w piecach domowych odpadów komunalnych, takich jak m.in.: plastiki, materiały zawierające substancje niebezpieczne, opony.
Spalanie odpadów w domowych piecach odbywa się w niskich temperaturach, z czym wiąże się zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. Poza tym kominy domów są niskim źródłem emisji i w tej sytuacji uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże wysokości i rozproszenie ich przez wiatr. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina. Mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości faktu, że spalanie śmieci nie powoduje ich zniknięcia, tylko zmianę postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy), następnie opadają do gleby, czyli do naszych ogródków, przechodzą do roślin i znowu do naszych organizmów. Z ...
1309 0

[Styczeń 2009] Informacja burmistrza-materiały azbestowe


informacja
o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest
Przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań z zakresu wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) osoby posiadające materiały zawierające azbest zobowiązane są do dokonania ich inwentaryzacji, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zebrane dane, w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
Osoby prawne powinny przedłożyć wskazaną informację właściwemu Marszałkowi Województwa.
Apeluję o jak najszybsze złożenie powyższej informacji (w terminie do 31 stycznia 2009r.), gdyż jest to dokument niezbędny do ubiegania się w 2009r. o dotacje na prace związane z usuwaniem, transportem oraz składowaniem azbestu.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularza zgodnie z którym ...
1273 0

[Luty 2009] Informacja o dotacjach na zabytki


29 września 2006r. Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę nr LIV/455/06 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zgodnie z zapisami uchwały Gmina Miasto Brzeg może udzielić dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Miasta Brzegu oraz wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli zabytek taki: znajduje się w złym stanie technicznym oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy.
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego bądź stosunku zobowiązaniowego.
Dotacji udziela się na podstawie pisemnego wniosku (stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały), który należy złożyć w Urzędzie Miasta Brzegu, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
...
1261 0

Informacja


informacja dla stałych i nowych klientów Salonu Kosmetycznego Olivia

Salon Kosmetyczny Olivia został przeniesiony z ul. Plac Dworcowy w Brzegu do miejscowości Lubsza ul. Brzeska 23

Informacje : salon-kosmetyczny.olivia@wp.pl
lub salon.olivia@interia.pl
Tel. 606 439 230
Serdecznie zapraszam
1171 0


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu