Forum Brzeg
Forum miasta Brzeg. (ISSN 1869-609X)

Foto-Franek - Konkursy i inne - ''Jak Polak z...- z sąsiadem lepiej''

Fundacja K.I.S. - 2013-05-04, 20:27
Temat postu: ''Jak Polak z...- z sąsiadem lepiej''
Długi majowy weekend i zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 7 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport; edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura, tradycja) przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) dla obydwu grup wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.

Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”, a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy: konkurs.dwt@mrr.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wiadomości o realizowanych projektach można uzyskać ze stron internetowych programów, w których uczestniczy Polska:

Polska-Brandenburgia
Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie-Brandenburgia
Polska-Saksonia
Czechy-Polska
Polska-Słowacja
Litwa-Polska
Litwa-Polska-Rosja
Polska-Białoruś-Ukraina
Południowy Bałtyk

Aktywne linki i więcej info: http://www.ewt.gov.pl/dzi...y_EWT_EISP.aspx


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group